سیگنال: آژانس فضایی ژاپن می گوید سیگنال ها نشان می دهد که یک کپسول برگشت داده شده توسط یک سیارک در منطقه برنامه ریزی شده در استرالیا فرود آمده است.


توکیو (آ.پ) – آژانس فضایی ژاپن می گوید سیگنال ها نشان می دهد که یک کپسول برگشتی توسط یک سیارک در منطقه برنامه ریزی شده در استرالیا فرود آمده است.


منبع: khabar-khanoma.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*