سیگنال: رسانه های دولتی چین گزارش دادند که کاوشگری که برای بازگشت سنگ های ماه به زمین ارسال شده است بر روی ماه فرود آمده است


پکن (AP) – رسانه های دولتی چین گزارش دادند که کاوشگری که برای بازگرداندن سنگ های ماه به زمین ارسال شده است بر روی ماه فرود آمده است.


منبع: khabar-khanoma.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*